You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

ITEMS

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Danh mục hợp phần
Kỹ thuật nông nghiệp
Gương sản xuất giỏi
Nhóm CIG và CG
Đào tạo, hướng dẫn
Hỏi đáp trực tuyến

LINKED WEBSITE

LIÊN KẾT WEBSITE


 

NECESSARY INFORMATION

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thời tiết Gia Lai

ONLINE SUPPORTING

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Phòng Nghiệp vụ chiến lược-PCU
Tel:059.3758199 - 0974247147

ACCESS STATISTIC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người truy cập: PHP Pages Web Counter
Số người online: PHP Pages Web Counter

 

Thông báo về việc cung cấp thông tin Website dự án TNSP Gia Lai

Ngày đăng bài: 14/05/2013
Để Website Dự án TNSP Gia Lai sinh động giàu thông tin, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan thực hiện nội dung quy định tại  Khoản 3, Điều 9, Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai như sau: Mỗi phòng chuyên môn, đơn vị liên quan phải đảm bảo định mức cung cấp thông tin cho Website thường xuyên với số lượng bài viết tối thiểu 01 tin bài trong 01 tháng ngoài những bài viết theo tin tức, sự kiện.
Nguồn gợi ý thông tin: 02 Đơn vị chủ trì hợp phần, DASU 05 huyện và Ban phát triển 26 xã dự án khai thác và cung cấp thông tin tập trung vào một số vấn đề như: mô hình thành công cần nhân rộng, gương sản xuất giỏi tại địa phương; một thực tế tồn tại lâu ngày tại địa phương chưa được giải quyết; một quyết định có tính chất thay đổi cục diện của một cơ sở sản xuất kinh doanh, thôn làng, trường học, đường xá, cầu cống…; ý tưởng mới lạ, có tính chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh của một cá nhân hay tổ chức…
Các phòng chuyên môn thuộc Ban điều phối dự án tỉnh: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động từ các tỉnh có dự án do IFAD tài trợ.
Nội dung tin bài Tin bài: đảm bảo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai, có nội dung đúng thực tế, đúng nhân vật và có ảnh kèm theo (nếu có). Tin bài được gửi về Ban quản trị Website dự án theo địa chỉ email: bqttnspgl@gmail.com.
Đây là một trong những nội dung xem xét thi đua khen thưởng hàng năm cho từng đơn vị. Do vậy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
                                                                                                                                          (Đã ký)
                                           
                                                                                                                                              Lê Tiến Anh

TOP NEWS

THÔNG BÁO

VIDEO

VIDEO HOẠT ĐỘNG

This media type is not supported by your browser.

POLL


 

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai - ĐT: 059.3500149 - Email: ifadgialai@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Anh - Phó giám đốc Ban điều phối dự án
Giấy phép số: /GP-TTĐT ngày //2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai