ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ HUYỆN ĐĂK ĐOA

ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ HUYỆN ĐĂK ĐOA

     Sáng ngày 8/11/2016 tại huyện Đak Đoa Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá các mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị trên cây cà phê tại các xã Ia Pết, Adơk, Kon Gang và xã Trang được hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh ( IFAD).

     Được Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh( IFAD) hỗ trợ, huyện Đak Đoa đã lựa chọn cây cà phê phát triển chuỗi giá trị tại 4 xã Kon Gang, Ia Pết, Adơk và xã Trang. Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện một số mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây cà phê giúp người dân tiếp cận như: mô hình máy làm bồn cà phê; liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C; máy hái cà phê.
IMG_5484.JPG
 
     Qua thực hiện một số mô hình được nông dân hưởng ứng mạnh mẽ như: mô hình làm bồn bằng máy giúp người dân tiết kiệm được chi phí làm bồn từ 2-4 triệu đồng/ ha/ năm. Liên kết sản xuất cà phê 4C được các đơn vị, doanh nghiệp thu mua với giá cả cao hơn thị trường, cộng thưởng và bán được với số lượng lớn…
     Tại Hội thảo nhiều nông dân đề nghị trong thời gian tới nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả sang các xã khác để nâng cao chuỗi giá trị trên cây cà phê giúp nhiều nông dân hưởng lợi 

Back to News